Vejledninger

Manuel indtastning af karakter (VU)

Senest opdateret

Det vil være en god idé at have WISEflow åben, så du kan se bedømmelserne. Hvis ikke du har to skærme, er der sidst i manualen en lille vejledning i, hvordan man nemt kan skifte mellem to billeder.

Det kan også være en god ide at have et Word- eller Excel-dokument åbent, hvor du indtaster den pågældende bedømmelsesdato. Du vil så hurtigt kunne kopiere-indsætte datoen i esas. Det skal nemlig gøres på hver enkelt studerende.

1. Fremsøg PUEn, og scrol ned til boksen Bedømmelsesrunder i venstre side af PUE-billedet:

2. Hvis der som i dette eksempel ikke står en bedømmelsesrunde i boksen: Klik på plusset øverst til højre i boksen, hvorefter dette billede åbner op:

3. Du skal ikke foretage dig noget i billedet, blot klikke Gem og luk (Alt + S).

4. Du er nu kommet tilbage i PUE-billedet. Klik Gem (Ctrl + S).

5. Der er nu dukket en linje op i Bedømmelsesrunder-boksen. Klik på navnet:

6. Du er nu i Redigerbar visning over bedømmelser, hvor du kan indtaste bedømmelsesdatoer og karakterer:

7. Hvis du klikker på ordet Studieforløb i den anden kolonne, vil navnene på de studerende opliste sig alfabetisk efter fornavn. Det kan være smart, hvis du skal hente karaktererne fra WISEflow, hvor du jo kan sortere på samme måde. Bemærk at det kan tage lidt tid, før alle de studerende er indlæst.

Billedet kan vise 10 studerende ad gangen. Man kan ikke umiddelbart se, hvor mange der er indlæst. For at se de øvrige studerende, skal man klikke på den lille pil yderst til højre i det grå felt under den nederste studerende:

8. Inden du kan starte med at indtaste datoer og karakterer, skal du scrolle ud til højre i billedet, og sikre dig at der står Ja på alle studerende ved den valgte bedømmelsesform:

Hvis der står Nej ved en eller flere studerende:

 • Klikker på feltet, derefter på den lille pil.
 • Vælg Ja.
 • Tryk Gem (Ctrl + S)

9. Scrol tilbage til venstre i billedet, og indtast nu datoer og karakterer.

Det er en god idé at læse hele pkt. 9. og 10. igennem, inden du går i gang

Start med at indtaste den pågældende bedømmelsesdato i et Word- eller Excel-dokument, i dette format: dd-mm-åååå. Fx 11-03-2021. Markér datoen, og kopiér (Ctrl + C).

 • Klik på de tre små streger i datokolonnen ved den første studerende
 • Indsæt datoen (Ctrl + V)
 • Tryk Enter
 • Tryk på en tilfældig tast, fx mellemrum (space)
 • Fortsæt med Ctrl + V -> Enter -> mellemrum, indtil der er indsat datoer på de første 10  studerende.

Bemærk at systemet ”brokker sig” over, at karaktererne ikke er indlæst. Det skal du bare ignorere.

10. Når du har indtastet den sidste dato, går du op i karakter-feltet for den første studerende, og klikker på de tre små streger.

Her kan man desværre ikke bare indtaste sin karakter (!). Den skal vælges fra rullemenuen. Det gør du nemmest sådan her:

 • Tryk på pil-ned tasten på dit tastatur, indtil blå-markeringen står på den ønskede karakter. Vigtigt: Når du skal indtaste karakteren 7 eller 10,skal du vælge det øverste af tallene i menuen.
 • Tryk to gange på Enter. Karakteren er nu indsat, og den turkise markering er hoppet ned i det næste karakterfelt.
 • Tryk på en tilfældig tast for at indsætte den næste karakter.

11. Når du har indsat karakteren på den sidste studerende i billedet, trykker du gem (Ctrl + S), bladrer videre til den næste side, som beskrevet under pkt. 7., og indtaster først datoer er så karakterer, som beskrevet under pkt. 9. og 10.

12. Når du har indtastet den sidste karakter: Tryk Gem og luk (Alt + S).

Sådan arbejder du i to billeder på computeren, selvom du kun har én skærm

 • Hold Alt-tasten nede, og tryk én gang på TAB (det er den med de to pile, øverst til venstre for Q-tasten).
 • Du ser nu alle de billeder du har åbne. Der er en hvid ring om det billede der vil åbne, når du slipper Alt-tasten.
 • Du kan med pile-tasterne klikke dig hen til det billede du vil åbne.
 • Du kan skifte frem og tilbage mellem de to senest åbnede billeder ved at taste Alt + TAB, og så slippe.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Afmeld en studerende (VU)
Næste Vejledning Manuel indtastning af bedømmelse på modul der ikke er i esas (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os