Vejledninger

Afmeld en studerende (VU)

Senest opdateret

Når en studerende skal afmeldes, er der dels nogle studieadministrative regler der skal følges, og dels nogle tekniske rammer i esas, der bestemmer hvordan afmeldingen skal registreres.

Studieadministrative regler 

  • Hvis afmeldingen modtages senest 4 uger inden modulstart, og der er faktureret, skal der krediteres. 
  • Hvis afmeldingen modtages mindre end 4 uger inden modulstart, skal der faktureres. 
  • Hvis årsagen til afmeldingen er dokumenteret sygdom, kan faktureringen krediteres, dog senest en uge inden skæringsdatoen. Se skæringsdatoer i skemaet nedenfor. 

Rammer i esas 

  • Hvis der IKKE er faktureret, når afmeldingen skal foretages, kan status på GUEn sættes til Slettet
  • Hvis der ER faktureret, når afmeldingen skal foretages, kan status på GUEn kun sættes til Ikke gennemført

Konsekvenser i esas og Itslearning 

  • Lige meget om status er sat til Slettet eller Ikke gennemført, slettes GUEn fra Holdet, og den studerende slettes dermed fra Itslearning. 
  • Hvis status er sat til Slettet, slettes GUEn desuden fra Bedømmelsesrunden
  • Hvis status er sat til Ikke gennemført, vil  GUEn stadig fremgå  af Bedømmelsesrunden.  Man kan vælge at slette GUEn på bedømmelsesrunden, inden den eksporteres til WISEflow, eller at deaktivere den studerende i WISEflow.

I skemaet nedenfor ses de forskellige afmeldingsscenarier, og de afledte konsekvenser.

Sådan ændres status på GUEn

Åbn den pågældende PUE, og klik på GUEn, i den første kolonne i boksen Gennemførelsesuddannelseselementer.

Klik på Deaktivér øverst i den hvide menu-linje:

Vælg status for det pågældende scenarie, hhv. Slettet eller Ikke gennemført, og klik derefter på Deaktivér:

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Afgangsårsager og afmelding
Næste Vejledning Manuel indtastning af karakter (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os