Vejledninger

Håndtering af Omstillingsfonden (VU)

Opdateret

I Sag og Dokument finder du et notat om den samlede arbejdsgang for Omstillingsfonden, der skal følges:

NOTAT om procedure og snitflader i forhold til administration af Omstillingsfonden

Al information om Omstillingsfonden samt opdaterede blanketter findes her.

Denne vejledning beskriver hvordan Optag og Afholdelse håndterer faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjer i forbindelse med tilskud fra Omstillingsfonden. Vejledningen er opdelt i to afsnit:

  1. Hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden
  2. Hvis kun dele af deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

Husk at tjekke, om den studerende er tilskudsberettiget (se ovenstående notat)

A) Hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

Trin 1: Ansøgningen behandles

1.1 Vælg ’Øvrig’ som Debitortype, hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden.

1.2 Sæt IKKE nogen debitor på.

1.3 Kør arbejdsprocessen, så ansøgeren bliver optaget og fremgår som GUE på PUEn.

Trin 2: Knyt faktureringsgrundlagslinjen op på en samlefaktura

2.1 Klik ind på PUEn.

2.2 Find faktureringsgrundlagslinjen under Status over betalinger og klik på det første link.

2.3 Klik på luppen ved Faktureringsgrundlaget og derefter ”Slå flere poster op”.

2.4 Søg ”Omstillingsfonden” og vælg det korrekte faktureringsgrundlag.

Det korrekte faktureringsgrundlag kan findes på forfaldsdatoen for det kvartal opkrævningen indberettes i. Dvs. 31-03-20xx (for opstart i 1Q), 30-06-20xx (for opstart i 2Q), 30-09-20xx (for opstart i 3Q), 31-12-20xx (for opstart i 4Q)

Beløb, Finanskonto, Dimension 1 og Dimension 2, er fortsat det samme.

2.5 Tryk GEM

Faktureringsgrundlagslinjen er nu knyttet op på en samlefaktura. (Tjek altid at linjen kan ses på faktureringsgrundlaget)

Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) er ansvarlige for, at der faktureres i esas og gives besked til [email protected]

B) Hvis kun dele af deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

VU Optag er ansvarlige for, at at der oprettes to faktureringsgrundlagslinjer med fordeling af deltagerbeløb afhængigt af, hvor meget den studerende kan få fra Omstillingsfonden.

Trin 1: Ansøgningen behandles som normalt.

1.1 Bibehold den debitor som den studerende har angivet (ansættelsessted eller person).

1.2 Kør arbejdsprocessen, så ansøgeren bliver optaget og fremgår som GUE på PUEn.

1.3 Ret i prisen på faktureringsgrundlaget, så det svarer til restbeløbet.

1.4 GEM

Trin 2: Opret en faktureringsgrundlagslinje på Omstillingsfondens faktureringsgrundlag (Samlefaktura)

2.1 Klik på Økonomi i den grønne bjælke- Vælg faktureringsgrundlag - Søg ”Omstillingsfonden”

2.2 Vælg det korrekte faktureringsgrundlag ved at se på forfaldsdatoen: 31-03-20xx (for opstart i 1Q), 30-06-20xx (for opstart i 2Q), 30-09-20xx (for opstart i 3Q), 31-12-20xx (for opstart i 4Q).

2.3 Tryk på ”+” inde på faktureringsgrundlaget. Og udfyld relevante felter. Finanskonto, Dimension 1, Dimension 2 udfyldes som normalt.

2.4 tilknyt GUEn under Gennemførelseselementer

2.5 Vælg deltagerbetaling

2.6 Skriv korrekt pris, som den studerende kan få i tilskud.

2.7 Gem og LUK

VU Afholdelse er ansvarlige for at opkræve egenbetalingen/den almindelig fakturering. Dette gøres på samme måde og med samme frist som alle andre studerende.

VU Optag er ansvarlig for at gøre Afholdelse opmærksom på, at der er studerende omfattet af ordningen.

Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) er ansvarlige for at opkræve den del af deltagerbetalingen, der skal betales af Omstillingsfonden; At der faktureres i esas og gives besked til [email protected]

Husk at registrere den studerende i registreringsarket.

Den 13. september 2021  Hekm og Beho

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Fakturér studerende enkeltvis via PUE (VU)
Næste Vejledning Kompetencegivende IDV (ÅU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os